MyReg je registr určený ke sběru informací o vzácném autoimunitním nervosvalovém onemocnění myasthenia gravis (MYasthenia gravis REGistry). Registr byl založen v roce 2015 a jeho cílem je evidovat co nejvíce pacientů s myastenií, obsáhnout průběh onemocnění, odpověď na léčbu a pomoci tak ve vývoji postupů terapie a péče o nemocné. Již od zadání prvního pacienta bude registr sloužit jako databáze pacientů pro snadný nábor pacientů do prospektivních klinických studií, výběr vhodných pacientů k podání nového léku a umožní tak pacientům se zúčastnit mezinárodních studií. V budoucnu bude registr obsahovat velmi cenná data o průběhu a vývoji onemocnění u jednotlivce i skupin pacientů.

Struktura dokumentace registru byla sestavena na základě doporučení EURO-NMD. Dodržení těchto parametrů umožňuje propojení s mezinárodními registry.

Pacienti samotní mají přístup do struktury registru a mohou se sami pomocí formulářů dotazujících se na kvalitu života podílet na vytváření databáze.

Zadavatelem projektu a správcem osobních údajů je Česká neurologická společnost z.s. Vedení registru z pohledu technického a analytického zajišťuje Institut biostatistiky a analýz, s.r.o., který je současně zpracovatelem osobních údajů v rámci registru.