Myastenie gravis

Myastenie gravis je autoimunitní onemocnění charakterizované postsynaptickou poruchou nervosvalového přenosu, při které dochází ke kolísající slabosti kosterního svalstva. Nejčastěji jsou postiženy svaly okohybné a očního víčka, které způsobují dvojité vidění a pokles očního víčka. Dalšími typickými příznaky jsou poruchy artikulace, polykání, kousání, padání hlavy a mnohé další. Pro všechny symptomy platí, že se dostavují především k večeru nebo po únavě a mají tak kolísavý charakter. Asi u 85 % pacientů lze prokázat protilátky proti acetylcholinovému receptoru. Tyto protilátky obsazují receptor na membráně svalové buňky a znemožňují přenos informace v podobě acetylcholinu z nervového zakončení. Kauzální léčbou myastenie jsou imunosupresivní nebo imunomodulační léky (kortikoidy, azathioprin, cyklosporin, IVIG) potlačující autoimunní proces. Podpůrnou léčbou jsou inhibitory cholinesterázy, které zvyšují dostupnost molekuly acetylcholinu v nervosvalovém přenosu. Neustále dochází k vývoji nových léků a v dnešní době je tak pacientům co nabídnout.