Zapojená centra

Mapa s přehledem pracovišť

Pracoviště zapojená do projektu MyReg

Pracoviště Kontaktní osoby Adresa
Fakultní nemocnice Brno
Neurologická klinika

 MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA
 MUDr. Magda Horáková
 Mgr. Daniela Vlažná
 

Jihlavská 20
625 00 Brno-Bohunice
+420 532 232 502
+420 532 234 931
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Neurologická klinika
 MUDr. Pavlína Hemerková
 MUDr. Hana Matulová
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
+420 495 835 254

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Neurologická klinika

Prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., MHA, FEAN Šrobárova 50
100 34 Praha 10
+420 267 162 495

Fakultní nemocnice v Motole
Neurologická klinika
 

Fakultní nemocnice v Motole
Klinika dětské neurologie
 

 MUDr. Radim Mazanec
 MUDr. Daniel Baumgartner

 

 MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.
 MUDr. Petra Fuchsová
 MUDr. Alžběta Slabá

V úvalu 84/1
150 06 Praha 5
+420 224 433 354
+420 224 436 866
Fakultní nemocnice Olomouc
Neurologická klinika
 MUDr. Pavel Otruba, MBA I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc-Nová Ulice
+420 588 443 402

Fakultní nemocnice Ostrava
Neurologická klinika

Fakultní nemocnice Ostrava
Oddělení dětské neurologie

 MUDr. Jana Junkerová

 

 MUDr. Jan Staněk

17. listopadu 1790
708 52 Ostrava
+420 597 371 111
Fakultní nemocnice Plzeň
Neurologická klinika

 MUDr. Jakub Vejskal

E. Beneše 13
305 49 Plzeň
+420 377 103 230

Fakultní Thomayerova nemocnice
Neurologická klinika

 MUDr. Petr Ridzoň
 MUDr. Kateřina Matějová
 MUDr. Adéla Škvorová
 MUDr. Jindřich Fiala

Thomayerova 800
140 59 Praha 4 - Krč
+420 261 083 695
+420 261 082 458

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Neurologické oddělení

 prim. MUDr. Štěpánka Brušáková
 MUDr. Tereza Jirmusová
 MUDr. Dušan Ospalík

Sociální péče 3316
400 11 Ústí nad Labem
+420 477 111 1111

Nemocnice České Budějovice
Neurologické oddělení

 prim. MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D.
 MUDr. Nina Vondrášková
B. Němcové 585/54
530 01 České Budějovice
+420 387 871 111

Nemocnice Teplice
Neurologické oddělení

 MUDr. Ivana Obhlídalová Duchcovská 53
530 01 Teplice
+420 417 519 293

Pardubická nemocnice
Neurologická klinika

 doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
 MUDr. Nela Medová
Kyjevská 44
530 03 Pardubice
+420 466 014 701

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Neurologická klinika

 MUDr. MIchala Jakubíková, Ph.D.
 MUDr. Michaela Týblová
 MUDr. Jiří Piťha
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
+420 224 965 562
+420 224 965 519