Zapojená centra

Mapa s přehledem pracovišť

Pracoviště zapojená do projektu MyReg

Pracoviště Kontaktní osoby Adresa
Fakultní nemocnice Brno
Neurologická klinika

 MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA
 MUDr. Magda Horáková
 

Jihlavská 20
625 00 Brno-Bohunice
+420 532 232 502
+420 532 234 931
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Neurologická klinika
 MUDr. Pavlína Hemerková
 MUDr. Hana Matulová
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
+420 495 835 254

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Neurologická klinika

Prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., MHA, FEAN Šrobárova 50
100 34 Praha 10
+420 267 162 495

Fakultní nemocnice v Motole
Neurologická klinika
 

Fakultní nemocnice v Motole
Klinika dětské neurologie
 

 MUDr. Radim Mazanec
 MUDr. Daniel Baumgartner

 

 MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.
 MUDr. Petra Fuchsová
 MUDr. Alžběta Slabá

V úvalu 84/1
150 06 Praha 5
+420 224 433 354
+420 224 436 866
Fakultní nemocnice Olomouc
Neurologická klinika
 MUDr. Pavel Otruba, MBA I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc-Nová Ulice
+420 588 443 402

Fakultní nemocnice Ostrava
Neurologická klinika

Fakultní nemocnice Ostrava
Oddělení dětské neurologie

 MUDr. Jana Junkerová

 

 MUDr. Jan Staněk

17. listopadu 1790
708 52 Ostrava
+420 597 371 111
Fakultní nemocnice Plzeň
Neurologická klinika

 MUDr. Jakub Vejskal

E. Beneše 13
305 49 Plzeň
+420 377 103 230

Fakultní Thomayerova nemocnice
Neurologická klinika

 MUDr. Petr Ridzoň
 MUDr. Kateřina Matějová
 MUDr. Adéla Škvorová
 MUDr. Jindřich Fiala

Thomayerova 800
140 59 Praha 4 - Krč
+420 261 083 695
+420 261 082 458

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Neurologické oddělení

 prim. MUDr. Štěpánka Brušáková
 MUDr. Tereza Jirmusová
 MUDr. Dušan Ospalík

Sociální péče 3316
400 11 Ústí nad Labem
+420 477 111 1111

Nemocnice České Budějovice
Neurologické oddělení

 prim. MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D.
 MUDr. Nina Vondrášková
B. Němcové 585/54
530 01 České Budějovice
+420 387 871 111

Nemocnice Teplice
Neurologické oddělení

 MUDr. Ivana Obhlídalová Duchcovská 53
530 01 Teplice
+420 417 519 293

Pardubická nemocnice
Neurologická klinika

 doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
 MUDr. Nela Medová
Kyjevská 44
530 03 Pardubice
+420 466 014 701

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Neurologická klinika

 MUDr. MIchala Jakubíková, Ph.D.
 MUDr. Michaela Týblová
 MUDr. Jiří Piťha
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
+420 224 965 562
+420 224 965 519