Přidejte se

Pokud Vám lékař stanovil diagnózu myastenie a máte zájem stát se součástí národního registru MyReg, přidejte se.

Budete se podílet na zlepšování péče o pacienty s myastenií. Myastenie patří mezi vzácná onemocnění, u kterých je získávání údajů o průběhu nemoci, efektivitě různých léčebných postupů, graviditě apod. velmi obtížné.

Získáte informace o nových způsobech léčby, účinnosti jednotlivých léků, terapeutických postupů a míře nežádoucích účinků. Získáte možnost zařazení do klinických studií s novými léky.

Po přidělení přístupových práv budete moci kontrolovat aktuálnost svých záznamů a sledovat svoje vlastní data.

V případě zájmu prosím vyplňte formulář s kontaktními údaji:

 Kontaktní formulář 
Souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů pro účely registrace v registru MyREG?:*
Ano
Ne

* ... povinné položky