Garance

Odborná garance:
MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA (Neurologická klinika LF MU a FN Brno)

Management projektu:
Mgr. Lenka Mokrá (Institut biostatistiky a analýz, s.r.o.)